تجهیز کتابخانه به نرم افزار آذرسا

تجهیز کتابخانه به نرم افزار آذرسا

نرم‌افزار «آذرسا» به عنوان اولین نرم‌افزار جامع یکپارچه کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو دیجیتال کشور در کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر نیز راه اندازی شد. «آذرسا» فرایندهای مختلف کتابخانه‌ای دیجیتال، الکترونیک و هوشمند را تحت پوشش قرار می‌دهد. 

اعضاء محترم به منظور جستجو و تمدید منابع وارد پرتال کتابخانه به آدرس Library.kub.ac.ir شوید و  جهت استفاده از راهنما بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.

 

[icon name=”check” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] راهنمای جستجو                   

[icon name=”check” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] راهنمای تمدید