کارگاه نکته های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه نکته های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می کند:

«کارگاه نکته های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی»

بخش اول: از انتخاب موضوع تا ارائه پروپزال
لینک ورود به کارگاه: (جلسه اول)    https://b2n.ir/kub_Education1

بخش دوم : انجام پژوهش تا دفاع پایان نامه
لینک ورود به کارگاه : (جلسه دوم)  https://b2n.ir/kub_Education2

مدرس: دکتر هادی هراتی (مدرس دانشگاه فردوسی مشهد )

زمان : ۲۰ و ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱

به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه اعطا خواهد شد.