نحوه دسترسی رایگان به متن پایان نامه ها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)

نحوه دسترسی رایگان به متن پایان نامه ها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)

نحوه دسترسی رایگان به متن پایان نامه ها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)

 

[icon name=”hand-point-left” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] ثبت نام در لینک http://ganj.irandoc.ac.ir

[icon name=”hand-point-left” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] تائید ایمیل فعال سازی 

[icon name=”hand-point-left” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] دسترسی به متن کامل برای هر دانشجو ۵ پایان نامه در هفته می باشد.