نحوه ارائه خدمات کتابخانه

نحوه ارائه خدمات کتابخانه

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه 

 ارایه خدمات کتابخانه و شرایط استفاده برای مراجعان شرح زیر می باشد:

 

[icon name=”check-square” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] ارائه خدمات کتابخانه ( امانت و بازگشت کتاب) برای تمامی اعضای کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ می‌باشد.

[icon name=”check-square” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] به منظور حفظ پروتکل‌های بهداشتی، قبل از مراجعه به کتابخانه و امانت کتاب، با جستجو از طریق سایت یا پرتال از موجود بودن کتاب خود اطمینان و با داشتن شماره راهنمای کتاب( شماره بازیابی، شماره راهنمای کنگره) و شماره ثبت کتاب، به کتابخانه مراجعه فرمائید.
[icon name=”check-square” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] استفاده از سالن مطالعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ امکان پذیر می باشد .