سفارش خرید کتاب

سفارش خرید کتاب

نحوه “سفارش خرید کتاب” توسط اعضاء

  • اعضاء محترم جهت سفارش کتاب های مورد نیاز و پر استفاده  فیلدهای مورد نظر ذیل را پر کرده و سفارش خود را ثبت نمایید. پس از بررسی و تایید نهایی سفارشات با تامین اعتبارات لازم نسبت به تهیه آن ها اقدام می گردد.
  •  قبل از سفارش کتاب با جستجو در سایت کتابخانه به آدرس library.kub.ac.ir از موجود نبودن آن در کتابخانه مطمئن شوید.
  • تمامی فیلدها در فرم موردنظر بایستی تکمیل شوند.
  • دانشجویان جهت درخواست خرید می توانند با هماهنگی از طریق اساتید گروه آموزشی درخواست خود را ثبت نمایند.

 

سفارش خرید کتاب