تجهیز کتابخانه به نرم افزار آذرسا

نرم افزار آذرسا به عنوان اولین نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه، با نگرشی نوین در زمینه نرم افزارهای کتابخانه ای و اطلاع رسانی مبتنی بر استانداردهای بین المللی حوزه های کتابخانه ارائه شده است.”آذرسا” فرایندهای مختلف کتابخانه ای دیجیتال ، الکترونیک و هوشمند را تحت پوشش قرار می دهد .از این رو به عنوان یک راهکار جامع و یکپارچه درسطح کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی سازمانها و نهادهای متوسط و بزرگ بصورت متمرکز، نیمه متمرکز راه اندازی و عملیاتی شده است. نرم افزار آذرسا به‌طور رسمی در سال ۱۳۹۱ به جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی عرضه گردید و با توجه به رویکردهای اطلاع‌رسانی و پژوهشی این نرم‌افزار در سطح کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی متعددی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تاکنون سیر تکامل و جامعیت آن با رویکردهای نوین این حوزه مورد توجه ویژه‌ای واقع شده است. «آذرسا» فرایندهای مختلف کتابخانه‌ای دیجیتال، الکترونیک و هوشمند را تحت پوشش قرار می‌دهد. از این رو به عنوان یک راهکار جامع و یکپارچه در سطح کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌‍رسانی سازمان‌ها و نهادهای متوسط و بزرگ به صورت متمرکز، نیمه‌ متمرکز نصب، راه‌اندازی و عملیاتی شده است.

برای دسترسی به نرم افزار کتابخانه (آذرسا) وارد لینک www.library.kub.ac.ir شوید.