ساعات کاری کتابخانه

قابل توجه مراجعان محترم

کتابخانه دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به مدت یکماه تعطیل می باشد.

 

تلفن تماس:  ۰۵۸۳۲۲۶۲۵۸۳ داخلی ۱۴۸ — ۰۹۳۸۸۱۵۶۶۶۰