شرایط تحویل مستندات پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی‌ارشد به کتابخانه

۱– ارسال فایل word پایان‌نامه پس از ” تائید اصلاحات مربوط به جلسه دفاع توسط هیات‌داوران” به آدرس ایمیل کتابخانه (kosarlibrary2020@gmail.com) جهت بررسی و تائید نهائی فرمت طبق شیوه‌نامه دانشگاه

۲- تحویل یک “نسخه صحافی” + “یک لوح فشرده حاوی فایل ( word , pdf) “+ فایل “گواهی ثبت پایان‌نامه در ایرانداک” به واحد کتابخانه

  • ثبت پایان‌نامه در ایرانداک بایستی پس از تائید نهائی فایل پایان‌نامه توسط کتابخانه صورت گیرد.
  • زمان تحویل مستندات پایان‌نامه به واحد کتابخانه تا یکماه پس از تاریخ دفاع می‌باشد.
  • تا زمانی که فرمت فایل پایان‌نامه مطابق با شیوه‌نامه دانشگاه انجام نشود، قابل تائید نبوده و به دانشجو جهت انجام اصلاحات ارجاع داده می‌شود و مسئولیت عواقب ناشی از تحویل مستندات بر عهده خود دانشجو است.