ساعت کاری کتابخانه

دانشجویان و اعضاء محترم کتابخانه جهت امانت و برگشت کتب در هفته جاری از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹از ساعت ۱۳:۳۰ – ۶:۳۰ به کتابخانه مراجعه نمائید.

لطفا با توجه به برنامه اعلام شده جهت انجام امور کتابخانه مراجعه نمایید .

به دلیل شیوع ویروس کرونا کتابهای مورد نظر خود را از سایت library.kub.ac.ir جستجو نموده، اطلاعات کتابشناختی آنها را یادداشت و سپس جهت امانت به کتابخانه مراجعه نمائید.