ساعت کاری کتابخانه

دانشجویان و اعضاء محترم کتابخانه جهت امانت و برگشت کتب از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ – ۷:۳۰ به کتابخانه مراجعه نمائید.

 

به دلیل شیوع ویروس کرونا کتابهای مورد نظر خود را از سایت library.kub.ac.ir جستجو نموده، اطلاعات کتابشناختی آنها را یادداشت و سپس جهت امانت به کتابخانه مراجعه نمائید.