اهداف و وظایف

فلسفه وجودی دانشگاه آموزش و پژوهش است. از این رو تمامی فعالیت‌های دانشگاهی باید در جهت رسیدن به این دو هدف اصلی جهت و سو داده شود.تمامی بخش‌های دانشگاه‌ها نیز وظیفه دارند اهداف و استراتژی‌های خویش را با توجه به فلسفه وجودی دانشگاه تعیین کنند. در این میان کتابخانه‌های دانشگاهی قلب دانشگاه محسوب می‌گردند. بنابراین وظیفه اصلی کتابخانه‌های دانشگاهی آموزش و پژوهش تمامی اعضای دانشگاهی است . کتابخانه مرکزی دانشگاه کوثر دارای اهداف اصلی  زیر می باشد:

  • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
  • شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ­­ها و رشته های آموزشی
  • گردآوری منابع اطلاعاتی علمی چاپی و الکترونیکی
  • سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
  • اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به شکل‌های مختلف
  • مشارکت در طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی و اشتراک منابع
  • مکانیزه کردن فعالیت‌های کتابخانه‌ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • آموزش مراجعه‌کنندگان در راستای استفاده صحیح و بهینه از مجموعه کتابخانه‌ها.