انتصاب سرپرست جدید کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

به گزارش روابط عمومی، جناب آقای دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد، طی ابلاغی، آقای دکتر سیدحسین طباطبایی را به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه منصوب نمودند.

همچنین ایشان طی ابلاغ جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های صمیمانه سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی اکبری در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر کردند.