نحوه سفارش خرید کتاب توسط اعضاء

نحوه سفارش خرید کتاب توسط اعضاء

[icon name=”snowflake” style=”regular” class=”” unprefixed_class=””] اعضاء محترم جهت سفارش کتاب های مورد نیاز و پر استفاده به لینک ذیل مراجعه و پس از پر کردن فیلدهای مورد نظر سفارش خود را ثبت نمایید. پس از بررسی و تایید نهایی سفارشات با تامین اعتبارات لازم نسبت به تهیه آن ها اقدام می گردد.

[icon name=”snowflake” style=”regular” class=”” unprefixed_class=””] قبل از سفارش کتاب با جستجو در سایت کتابخانه به آدرس library.kub.ac.ir از موجود نبودن آن در کتابخانه مطمئن شوید.

[icon name=”snowflake” style=”regular” class=”” unprefixed_class=””] تمامی فیلدها در فرم موردنظر بایستی تکمیل شوند.

[icon name=”snowflake” style=”regular” class=”” unprefixed_class=””] دانشجویان جهت درخواست خرید می توانند با هماهنگی از طریق اساتید گروه آموزشی درخواست خود را ثبت نمایند.

 

      [icon name=”book-open” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] سفارش خرید کتاب