اطلاعیه مهم درباره خدمات کتابخانه در وضعیت قرمز کرونا

با توجه به غیر حضوری شدن خدمات کتابخانه، متاسفانه فعلا امکان امانت و بازگشت کتاب نیست .لطفا جهت جلوگیری از ثبت تاخیر و جریمه دیرکرد ، وضعیت کتابهای امانی خود را از طریق سایت کتابخانه به آدرس library.kub.ac.ir بررسی و نسبت به تمدید کتاب ها اقدام کنید.

 

راهنمای تمدید منابع