اطلاعیه میز امانت کتابخانه: تمدید کتابها در زمان شیوع ویروس کرونا

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی و  دانشجویان گرامی
 
با توجه به اینکه از آغاز شیوع ویروس کرونا تعداد قابل توجهی از منابع در امانت اعضای محترم کتابخانه باقی مانده است، لذا خواهشمند است از طریق سامانه آذرسا به آدرس library.kub.ac.ir نسبت به تمدید آنها اقدام نموده و یا کتابها را بازگردانید .
بدیهی است جریمه دیرکرد کتابها از تاریخ ۰۱-۱۲-۹۸ الی ۱۵-۰۶-۹۹ محاسبه نمی شود اما بعد از این تاریخ کلیه جریمه ها دریافت می گردد.